Kurši Krāslavas iela 1, Vecstropi, Naujienas pag., Daugavpils raj.
K- Rauta Kraujas iela 2, Daugavpils